76/587-649

Kapcsolat

HÁZIREND


Petőfi Sándor Rendezvény-és  Faluház
 

 1. A intézményt nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszereléseit és más eszközeit. Az igénybevétel előzetes egyeztetés alapján, teljes körű felelősségvállalással történhet.
 2. 14 éven aluli gyermekek csak a részükre tartott programokat látogathatják, illetve 20 óra után csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak az intézményben!
 3. Tanfolyamokon, szakkörökön csak a csoport tagjai tartózkodhatnak.
 4. Az érdeklődők zavartalan művelődése és szórakozása érdekében a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kultúrált magatartás az intézmény valamennyi dolgozójának és látogatójának kötelessége.
 5. Ittas egyének a faluházat nem látogathatják! A rendezvény alatt ittassá vált személy a rendező felszólítására köteles elhagyni az intézményt!
 6. Az intézmény közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogató kötelessége! Aki kárt okoz, köteles azt 3 napon belül megtéríteni!
 7. Az épületben szemetelni tilos !
 8. Az épületben dohányozni tilos, ill. csak az erre kijelölt helyen engedett /Radnai tér/ !
 9. Az intézmény elektromos és technikai berendezéseit csak a ház dolgozója, vagy megbízottja kezelheti.
 10. A belépőjegyes rendezvények látogatásának előfeltétele a jegy, vagy bérletvásárlás.
 11. Ruhatár nyitásakor, annak használata kötelező!
 12. A látogatók személyes tárgyinak megóvásáért az intézmény nem vállal felelősséget !
 13. Az intézmény helyiségeinek bérbeadása, bérleti szerződés megkötése és a bérleti díj megfizetése után történhet.
 14. Minden rendezvény tervezett időpontja előtt legalább két héttel a szervezőnek meg kell keresnie a ház vezetőjét, vagy a megbízottját egyeztetés céljából. Ha a rendezvény bármilyen okból elmarad, arról a bejelentett időpont előtt egy héttel köteles tájékoztatni a ház vezetőjét, vagy megbízottját.
 15. A rendezvényen történt bármilyen különleges eseményről a vezetőt, vagy megbízottját haladéktalanul értesíteni kell!
 16. Az intézménnyel kapcsolatos panaszait, a működésével összefüggő észrevételeit az intézmény igazgatójához eljuttassa.
 17. A házirend szabályait szándékosan megsértőket, rongálókat, az emberi együttélés normáit be nem tartó egyéneket az intézmény igazgatója eltilthatja az intézmény látogatásától.
 18. Minden látogatóra kötelezően vonatkozik a tűz-és munkavédelmi szabályok betartása !
 19. Az intézmény házirendjét mindenki köteles betartani!

 

Kunszállás, 2013. január 1.